Bond-Rite® EZ

Draagbare verbindingsklemmen met visuele indicatie

DATASHEET [EN] Bond-Rite EZ
DATASHEET [FR] Bond-Rite EZ
DATASHEET [DE] Bond-Rite EZ

Beschrijving

Beschrijving

Draagbare verbindingsklemmen met visuele indicatie
Het Bond-Rite® EZ systeem is een uniek draagbaar equipotentiaalsysteem dat snel en veilig een verbinding tot stand kan brengen en verifiëren in explosiegevaarlijke ATEX omgevingen.

Duidelijke LED
Een knipperend lampje bevindt zich op de klem zelf, en geeft de toestand van het hele circuit naar de aarde weer.

Scherpe contactpunten
Bijten doorheen contaminatie en roest, voor het tot stand brengen van een laagohmige verbinding naar de aarde.

De Bond-Rite® EZ is een flexibel controleapparaat dat controleert of 2 metalen objecten verbonden zijn met een weerstand van 10ohm of lager, voor het veilig doorlussen van onderdelen in brandgevaarlijke en ATEX omgevingen.
10ohm is dé referentie, vastgelegd in IEC 60079-32-1 en NFPA 77.

Het systeem bestaat uit een Bond-Rite® CLAMP, die gecombineerd wordt met de 2-aderige Cen-Stat aardingsklemmen. Tussen deze 2 klemmen wordt een spiraalkabel voorzien.

Eens aangesloten, verifieert het Bond-Rite® EZ systeem continu de weerstand tussen de verbonden onderdelen.

Indien het Bond-Rite® EZ systeem detecteert dat de weerstand tussen de verschillende onderdelen kleiner of gelijk is aan 10ohm, zal de groene LED aanhoudend knipperen.

Indien op een bepaalde plaats geen aardingssysteem voorhanden is, kan het Bond-Rite® EZ systeem ingezet worden als een soort portabel aardingssysteem.
In dit scenario is het belangrijk dat de gebruiker de juiste opleidingen krijgt, en in staat is om de juiste beslissingen te nemen.

Titel

Go to Top