BAC Break Away Connector

BAC Break Away Connector

In ATEX omgevingen wordt statische elektriciteit beschouwd als een mogelijke ontstekingsbron met enorme risico’s op branden en/of explosies.
Om het risico op statische ontladingen te verminderen, worden ATEX aardingstangen gebruikt in combinatie met aardingscontrolesystemen, die de betrouwbaarheid van de aardingsverbinding bewaken. Ook stoppen deze aardingssystemen het proces, om een verdere statische ladingsopbouw te voorkomen, indien er geen statische lading op een correcte manier kan worden afgevoerd naar de aarde.

De goede praktijk beveelt aan om aardingsklemmen aan te leggen aan vrachtwagens, vaten, IBC’s,… vooraleer het eigenlijke proces op te starten. Pas indien de verlading, mixing of ander proces volledig is afgerond, wordt de aardingstang losgekoppeld.

ATEX aardingstangen die men vergeet los te koppelen na het proces is een veelvoorkomend probleem bij het gebruik van aardingssystemen in het algemeen.
Aardingstangen worden losgerukt indien de aardingsklem na het proces niet op tijd wordt losgekoppeld, bij o.a. het vertrekken van tankwagens en bulkwagens. Ook bij het verplaatsen van containers, vaten, en andere mobiele zaken vormt dit een probleem. Hierdoor ontstaat veel schade aan het ATEX aardingsmateriaal. Deze moeten vervolgens snel hersteld worden in de ATEX omgeving, met de nodige vergunningen die deze werkzaamheden aanzienlijk kunnen vertragen.

Om de problematieken omtrent drive-offs zo veel mogelijk te beperken, heeft Newson Gale de BAC Break Away Connector ontwikkeld. Dit automatisch loskoppelsysteem wordt net achter de ATEX aardingstang geplaatst, en koppelt los indien er te veel kracht op de klem/kabel wordt uitgeoefend.

Productpagina | ATEX aardingssystemen | Newson Gale Benelux