statische aarding oppervlaktetechnieken

Statische aarding oppervlaktetechnieken

Op het vlak van statische elektriciteit in explosie- en brandgevaarlijke omgevingen is de rode draad: aarden, aarden, en nog eens aarden. In essentie is ‘elektrostatische aarding’ het aanbrengen van een elektrisch geleidende verbinding met een zeer lage weerstandswaarde tussen een object en de algemene massa van de aarde. Het object is dan gevrijwaard van elektrostatische oplading. Als criterium wordt in vrijwel elke richtlijn gevraagd een weerstand <10 ohm tot stand te brengen met een geverifieerde aarde. Er bestaan enkele uitzonderingen, zoals geleidende plastics, waarbij hogere weerstandswaarden kunnen worden gehanteerd.

Het belang van de juiste aardingstangen en kabel wordt in de industrie nog al te vaak serieus onderschat. Om een verbinding <10 ohm tot stand te kunnen brengen, penetreren goede aardingsklemmen met scherpe punten doorheen coatings en vervuiling. Ze behouden hun grijpkracht, blijven stevig zitten op voorwerpen, en zijn vervaardigd uit de juiste materialen. Enkel zo zal u de richtlijnen kunnen handhaven en kunnen streven naar meer veiligheid.

Aardingssystemen kunnen verbindingen controleren om u meer zekerheid te bieden. Zij onderbreken processen indien er iets mis is met de aarding, en/of vertellen dit aan de gebruiker. Gebruikt u deze niet, kies dan voor ijzersterke soepele staaldraad als aardingskabel, waardoor de kans dat een verbinding wegvalt tot een minimum wordt beperkt.

ATHEX Industrial Suppliers werkte reeds in 2016 mee aan een artikel in het vakblad oppervlaktetechnieken om de topic “statische aardingen” meer onder de aandacht te brengen bij de oppervlaktebehandelende industrie.

Download PDF | Vakblad Oppervlaktetechnieken
Oplossingen statische aardingen | Overzicht aardingscontrole | Newson Gale Benelux