Safety Integrity Levels, beter bekend als SIL, is een methode om een potentieel gevaarlijke werkomgeving op te sporen en te evalueren. Indien er zich een ernstige storing zou voordoen in een “systeem” met gerelateerde veiligheidsfuncties, worden de veiligheidsrisico’s en mogelijke zware gevolgen voor arbeiders, infrastructuur en omgeving hiermee onderzocht. Met “Safety Integrity Levels” kunnen ingenieurs en procesveiligheid-adviseurs procesrisico’s opsporen en evalueren, en ervoor zorgen dat deze gecontroleerd en beheerd worden tot een acceptabel niveau. Operationele omgevingen kunnen onderverdeeld worden in 4 verschillende niveaus, nl. SIL 1 tot 4. Deze SIL niveaus worden gebruikt om “omgevingen” en “systemen” te beoordelen. De meerderheid van werkzaamheden in de gevaarlijke procesindustrieën vallen onder SIL1 en SIL2-categorieën.

Earth-Rite MGV Newson Gale - ATHEX Industrial Suppliers

SIL aardingsunits voor veilige aardingscontrole

De veiligheidsnorm EN 61508 “Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen” wordt gebruikt als basisrichtlijn met betrekking tot de functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische systemen. Zij wordt internationaal aanvaard als leidraad op het gebied van de functionele veiligheid van besturingssystemen. Met deze norm worden de eisen gedefinieerd, waaraan veiligheidssystemen in de installatieveiligheid moeten voldoen.

Earth-Rite RTR Newson Gale - ATHEX Industrial Suppliers

Aardingssystemen voor vrachtwagens

De beoordeling van het materiaal is gebaseerd op een mogelijk falen, door het in vraag stellen van de veiligheidsfunctie.
Wanneer bijvoorbeeld een tankwagen die gevuld is met een geladen vloeistof zijn statische aardingsverbinding verliest, is de vraag die we in het SIL-perspectief moeten stellen of de aardingsunit dit verlies kan detecteren. Ook zou het aardingssysteem de toevoer van de vloeistof moeten kunnen stoppen, zodat statische ladingen niet kunnen ophopen in de tankwagen. Als de omgeving SIL2 is geklasseerd, voorziet de IEC 61508-norm een waarschijnlijkheid van een gevaarlijke uitval van >= 10-7 en < 10-6 per uur. Om te voldoen aan de SIL-voorwaarden voor dit proces, moet de vrachtwagen een SIL2 classificatie hebben. Dit zorgt ervoor dat een falen van een reactie op het wegvallen van een elektrostatische aarding geminimaliseerd wordt tot een niveau dat aanvaardbaar is voor de oorspronkelijke risicobeoordeling.

Earth-Rite PLUS Newson Gale - ATHEX Industrial Suppliers

Aardunits voor vaten, IBC’s,….