Druk-vacuümwagens, bulkwagens en chemische tankwagens zijn vatbaar voor het opbouwen van statische elektriciteit tijdens het verladen in ATEX omgevingen. Aardingskasten die worden opgebouwd op druk-vacuüm tankwagens en bulkwagens moeten ATEX / IECEx gekeurd zijn om een optimale beveiliging te kunnen voorzien in industriële en brandbare omgevingen.

Statische aarding druk vacuiüm wagens zuigwagens tankwagens bulkwagens - ATHEX Industrial Suppliers

Statische aarding druk vacuiüm wagens zuigwagens tankwagens bulkwagens – ATHEX Industrial Suppliers

Hoewel de druk-vacuüm wagens buiten een ATEX omgeving geplaatst kunnen worden, zal de aardingsklem in vele gevallen terechtkomen in een explosiegevaarlijke omgeving. Het gebruik van een veilige ATEX (Ex ia) meting is hier uiteraard van groot belang ! De energie die nodig is om deze meting uit te voeren (vanuit het aardingsapparaat via de aardingsklem) zal immers in de ATEX omgeving terechtkomen. Indien de meting bijgevolg niet op een goedgekeurde ATEX-wijze tot stand wordt gebracht, is dit een bron van ontsteking, die aanleiding kan geven tot een explosie.

Internationale richtlijnen en normen zoals API 2219, IEC 60079-32-1 en NFPA 77 bevelen aan om 2 soorten metingen uit te voeren, die ervoor zorgen dat het voertuig op een veilige manier statische ladingen kan afvoeren naar de aarde tijdens het verladingsproces. Statische aardingsverificatie toont aan dat de weerstand van het aardingspunt waarmee verbonden wordt laag genoeg is om elektrostatische ladingen van de zuigwagens veilig af te voeren. Daarna is een continue bewaking van het aardingscircuit nodig, die tijdens de gehele duur van het verladingsproces de verbindingsweerstand tussen de tankwagen en het geverifieerde aardingspunt bewaakt

De Earth-Rite MGV aardingskast werd ontwikkeld om gebruikers de mogelijkheid te bieden om een veilige aarding van hun voertuig tot stand te brengen, in overeenstemming met de aanbevolen goede praktijk, inclusief de SIR richtlijnen (Stichting Industriële Reiniging).

Wanneer de statische aardingsverificatie en de continue bewaking van het aardingscircuit positief worden bevonden, bevestigen enkele aandachtstrekkende pulserende groene LED’s continu aan de gebruiker dat de vrachtwagen veilig geaard is. De aardkast kan een pomp/klep van de zuigwagen sturen, om het proces te stoppen en een verdere opbouw van statische lading te verhinderen. Ook kan de benodigde groene lamp bovenop het voertuig, die voorgeschreven wordt in de SIR-richtlijnen, hiermee verbonden worden.

Aardingscontrole  |  Newson Gale Benelux

Aardingskast - ATHEX Industrial SuppliersAardingsunit - ATHEX Industrial SuppliersAardkast - ATHEX Industrial Suppliers