Elektrostatische ontlading pneumatisch transport

Elektrostatische ontlading pneumatisch transport

Pneumatische transportsystemen worden veelvuldig ingezet om processen met elkaar en met opslaginstallaties te verbinden. Echter is het transport van deeltjes met behulp van een luchtstroom niet zonder risico. Als het gaat om brandbare poeders dient men bedacht te zijn op explosiegevaar. Bij bepaalde poederconcentraties in de luchtstroom vormt zich namelijk een brandbaar mengsel. Er is dan nog slechts een ontstekingsbron nodig om een explosie te veroorzaken. Die ontstekingsbron is vaak een elektrostatische ontlading.
De meest effectieve beveiliging van opslag- en transportinstallaties tegen statische elektriciteit is een gespecialiseerde aardingsoplossing, met de mogelijkheid om te controleren of de verschillende procesonderdelen correct met de aarde zijn verbonden. Daarnaast is het van belang om bij onjuiste aarding processen te stoppen zodat er geen verdere ladingsopbouw kan plaatsvinden. Voorts dienen de medewerkers te worden opgeleid om gevaarlijke situaties te signaleren en de risico’s van statische elektriciteit juist in te schatten.

In mei 2019 publiceerde Bulkgids een artikel “elektrostatische ontlading in pneumatisch transport” in een speciale uitgave “Stofbestrijding Explosieveiligheid”, gebaseerd op onze case studie “Risico op elektrostatische ontladingen tijdens poederverwerking”.

Download PDF | Vakblad Bulk – Special Stofbestrijding 2019
Oplossingen statische aardingen | Overzicht aardingscontrole | Newson Gale Benelux