715 Statische Meter

Meet de statische elektriciteit aan de oppervlakte van een materiaal.

Beschrijving

Beschrijving

Meet de statische elektriciteit aan de oppervlakte van een materiaal.
De 715 statische meter werd ontworpen om problemen met statische elektriciteit te onderzoeken in industriële omgevingen.

Met de 715 is het mogelijk te achterhalen waar en hoe statische elektriciteit wordt opgewekt. Het apparaat geeft ook de omvang en polariteit van de aanwezige lading weer. Om het meten te vergemakkelijken, kan met behulp van een hold-functie de display bevrozen worden, zodat enkel het hoogst gemeten resultaat zichtbaar blijft.

Met de 715 kan de effectiviteit van een genomen actie waargenomen worden, om tot een oplossing van bepaalde problemen te komen. Indien de oplossing inhoudt dat er ionisatieapparatuur moet worden toegepast, kan de 715 de correcte positie van de ionisatie-apparatuur aantonen.

Titel

Go to Top