Tankappendages - Vlamdovers

Een vlamdover is opgebouwd uit een matrix van kleine uniforme driehoekige doorlaatopeningen. Voor elk gas wordt een specifieke opening (e.i. MESG Maximum Experimental Safe Gap) gedefinieerd, die een eventuele vlam van dit brandend gas kan doen stoppen. Het brandend gas die de vlamdover binnentreed wordt hierdoor geleidelijk afgekoeld tot onder het vlampunt, waardoor deze uiteindelijk dooft.

"Endurance Burning" - EN ISO 16852 (voorheen EN 12874)
Met "endurance burning" wordt bedoeld dat de vlamdover gebruikt kan worden in situaties waarbij er gassen/dampen nabij de vlamdover continu en/of langdurig branden. Bij alcohol- en/of benzinemengsels (e.i. E-Diesel, Dieselolie, Etamax D,...) houdt men hier rekening mee.


End of Line Vlamdovers


Om een doorslag van een vlam van de buitenkant (atmosfeer), naar de binnenkant van systemen te vermijden, wordt een vlamdover aan het einde van de ontluchting van b.v. opslagtanks, schepen, procesinstallaties,... geplaatst.
Een end-of-line deflagartie vlamdover beschermt uw installatie tegen de doorslag van een vlam met uitwendige oorsprong.


In Line Deflagratie & Detonatie Vlamdovers

Deflagratie is een explosieve verbranding van een stof. Indien een vlamfront zich verplaatst in een leiding, zal de snelheid waarmee deze zich verplaatst proportioneel verhogen met de lengte van de leiding. Ook de opbouw van de leiding (bochten, flexibele delen,...) hebben een grote invloed op de vlamfront-snelheid.
Indien de snelheid subsonisch blijft, volstaat het een deflagratie vlamdover te hanteren.

Een detonatie vlamdover moet gebruikt worden indien de snelheid van het vlamfront kan verhogen tot een supersonische snelheid, wat gepaard gaat met een schokgolf, die ook hoorbaar is.

Contacteer ons gerust voor het bespreken van uw project.Ademventielen

Mangaten Peildeksels Inspectieluiken


Vlamdovers

   

ATHEX Industrial Suppliers

ATHEX Industrial Suppliers is een veelzijdige firma met een vaste waarde in de industrie, die zowel industriŽle, als ATEX oplossingen biedt voor kleine en grote projecten.

ATHEX staat voor kwaliteit, snelheid en topproducten, steeds in relatie tot proces- of explosieveiligheid, en is actief op 5 domeinen:

ATHEX Industrial Suppliers is gekend als probleemoplosser op het vlak van explosieveilige apparatuur en levert alle materialen die nodig zijn voor uw project, van gekende en minder gekende merken.

ATHEX is actief in verschillende industriŽle sectoren zoals de chemische en petrochemische industrie, opslag van vloeistoffen en vaste stoffen, voeding en pharma, staalindustrie, studie en consulting, energie- en elektrische centrales, landbouw, afvalrecuperatie,...