Tankappendages - Ademventielen

 
CNC 380 Overdruk/Onderdruk Ventielen
Deze ademkleppen zijn speciaal ontworpen ter voorkomen van beschadiging van tanks, ten gevolge van te hoge over- of onderdruk. De kleppen openen enkel indien dit nodig is, zodat emissies tot het minimum worden beperkt.

Overdruk/Onderdruk Ventielen - Speciaal voor silo's
Bij deze ademkleppen zijn het druk en het vacuŁm ventiel aparte stukken. Hierdoor is de opbouw van de klep flexibel om te vormen in druk/vacuŁm, enkel druk, hoekvormige uitvoeringen, met of zonder weerkap,... De klep is zodanig ontworpen dat accumulatie in de klep tot een minimum wordt beperkt. In vergelijking met een standaard ademklep is deze klep dus uitzonderlijk onderhoudsvriendelijk.

CNC 104 Overdrukventiel
Deze ventielen zijn speciaal ontworpen ter voorkomen van beschadiging van tanks ten gevolge van overdruk. De kleppen openen enkel indien dit nodig is, zodat emissies tot het minimum worden beperkt.

CNC 240 Vrije Verluchting
Deze verluchting zorgt voor een vrije luchtafvoer/aanvoer van en naar de atmosfeer.


Ademventielen

Mangaten Peildeksels Inspectieluiken


Vlamdovers

   

ATHEX Industrial Suppliers

ATHEX Industrial Suppliers is een veelzijdige firma met een vaste waarde in de industrie, die zowel industriŽle, als ATEX oplossingen biedt voor kleine en grote projecten.

ATHEX staat voor kwaliteit, snelheid en topproducten, steeds in relatie tot proces- of explosieveiligheid, en is actief op 5 domeinen:

ATHEX Industrial Suppliers is gekend als probleemoplosser op het vlak van explosieveilige apparatuur en levert alle materialen die nodig zijn voor uw project, van gekende en minder gekende merken.

ATHEX is actief in verschillende industriŽle sectoren zoals de chemische en petrochemische industrie, opslag van vloeistoffen en vaste stoffen, voeding en pharma, staalindustrie, studie en consulting, energie- en elektrische centrales, landbouw, afvalrecuperatie,...